tyonohjaus-fullTyönohjaus on mahdollisuus ajatella ja puhua luottamuksellisesti. Se on työhön ja työyhteisöön liittyvien kokemusten, ajatusten ja tunteiden tarkastelua sekä jäsentämistä ulkopuolisen koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen avulla ihminen voi ymmärtää itseä ja toisia ihmisiä paremmin.

Työnohjattava/ työnohjattavat tuovat ohjaustilanteiseen siinä käsiteltävät asiat. Tapaamisten kesto on 1,5-2 tuntia noin 4 viikon välein. Työnohjaus lähtee aina työnohjauksen tavoitteiden määrittämisestä.

Hyvä työnohjaus koetaan eheyttävänä ja se tukee johtajuutta. Työnohjaus on prosessi joka kestää yleensä 1-3 vuotta. Yksilötyönohjaus on kahdenkeskistä tai ryhmätyönohjauksessa asioiden käsittely tapahtuu ryhmässä. Tällöin ryhmän maksimikoko on 6-8 henkilöä. Johdon työnohjauksen keskiössä on johtaminen ja sen haasteet.

Onnistunut työnohjaus maksaa itse itsensä. Tämä on todettu mm. filosofian maisteri Aija Koivun väitöstutkimuksessa.

Toiminta-alueena on Pohjois-Suomi, lähinnä Oulu sekä Kemi-Tornio -alue.  Työnohjaus voidaan toteuttaa myös videoneuvottelun (esim. Skypen tai Hangouts) välityksellä. Työohjaukseen voidaan liittää Identity Compass -henkilöprofilointi, joka on myös mainio uravalmennuksen työkalu.

Ota yhteyttä jos kiinnostuit. Tulen mielelläni vierailemaan työpaikalla.

Palautteita

Olet rautainen ammattilainen joka oikeasti osaa asiansa.

Sinulla on selkeä ja ystävällinen esitystapa.

Oon minä kyllä paljon varmempi itsestäni nykyisin kuin työnohjauksen alkaessa.

Kun työnohjaus alkoi tuntui, että jaksoin aina vain työnohjauksesta työnohjaukseen. Nyt olo on aivan toinen. Ja esimiehenä toimiminen on helpottunut tosi paljon! Kiitos!

Työnohjauksemme oli todella mukavaa ja hyödyllistä. Siellä oli helppo puhua kaikista asioista (koko ryhmän kanssa). Ja ainakin minua se auttoi ja selkiytti ajatuksiani ja siten jaksoi mennä eteenpäin. Myös oma “epämääräinen” (uran suhteen) henkilökohtainen tilanne selkisi paljon varsinkin silloin, kun sain henkilökohtaisen työnohjauksen!! Kiitos kaikesta ja hyvää kesää! …olet “huippu tyyppi”!! 🙂

Olen huomannut saaneeni lisää luottamusta olla omana itsenäni esimiehenä minkä myötä olen lisännyt yhteydenpitoa alaisiin, madaltanut kynnystä. Olen myös saanut siitä positiivista palautetta. Uskallan ottaa asiat helpommin esille.