tyonohjaus-fullEtätyönohjaus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan.

Työnohjaus on ihmisen tukemista omassa työssään. Työnohjauksen tarve voi syntyä työelämän muutoksissa, organisaatioiden muutoksissa ja toimintaympärsitön.

Työnohjauksessa voi ajatella ja puhua luottamuksellisesti. Se on työhön ja työyhteisöön liittyvien kokemusten, ajatusten ja tunteiden tarkastelua sekä nii jäsentämistä ulkopuolisen koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen avulla ihminen voi ymmärtää itseä ja myös toisia ihmisiä paremmin.

Työnohjattava/ työnohjattavat tuovat ohjaustilanteiseen siinä käsiteltävät asiat. Tapaamisten kesto on 1,5-2 tuntia yleensä noin 4 viikon välein. Työnohjaus lähtee aina työnohjauksen tavoitteiden määrittämisestä. Yleensä alussa sovitaan viidestä tapaamisesta ja sen jälkeen sovitaan mahdollisesta jatkosta.

Hyvä työnohjaus koetaan eheyttävänä. Yksilötyönohjaus on kahdenkeskistä tai ryhmätyönohjauksessa asioiden käsittely tapahtuu ryhmässä. Tällöin ryhmän maksimikoko on 6-8 henkilöä. Johdon työnohjauksen keskiössä on johtaminen ja sen haasteet.

Onnistunut työnohjaus maksaa itse itsensä. Tämä on todettu mm. filosofian maisteri Aija Koivun väitöstutkimuksessa.

Työnohjaus voidaan toteuttaa myös videoyhteyden avulla, silloin tapaaminen ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Työohjaukseen voidaan liittää Identity Compass -henkilöprofilointi, joka on myös mainio uravalmennuksen työkalu.

Ota yhteyttä jos kiinnostuit. Kerron mielelläni lisää itsestäni.

Palautteita

Olet rautainen ammattilainen joka oikeasti osaa asiansa.

Jollakin ihmeellisellä tavalla voimaannuin kohtaamisistamme joka kerta.

Sain heti ensi tapaamisestamme lähtien työkaluja hankalaan asiaan työpaikalla. Asiat alkoivat muuttua ja hyvien muutosten nopeus ihmetyttää minua edelleen.

Sinulla on selkeä ja ystävällinen esitystapa.

Oon minä kyllä paljon varmempi itsestäni nykyisin kuin työnohjauksen alkaessa.

Kun työnohjaus alkoi tuntui, että jaksoin aina vain työnohjauksesta työnohjaukseen. Nyt olo on aivan toinen. Ja esimiehenä toimiminen on helpottunut tosi paljon! Kiitos!

Työnohjauksemme oli todella mukavaa ja hyödyllistä. Siellä oli helppo puhua kaikista asioista (koko ryhmän kanssa). Minua se auttoi ja selkiytti ajatuksiani ja siten jaksoi mennä eteenpäin. Myös oma “epämääräinen” (uran suhteen) henkilökohtainen tilanne selkisi paljon varsinkin silloin, kun sain henkilökohtaisen työnohjauksen!! Kiitos kaikesta ja hyvää kesää! …olet “huippu tyyppi”!! 🙂

Olen huomannut saaneeni lisää luottamusta olla omana itsenäni esimiehenä minkä myötä olen lisännyt yhteydenpitoa alaisiin, madaltanut kynnystä. Olen myös saanut siitä positiivista palautetta. Uskallan ottaa asiat helpommin esille.