koulutusKoulutusten tarkoituksena on tuottaa työkaluja, voimavaroja, oivalluksia ja oppimista. Koulutuksen suunnittelu lähtee kysymyksestä mihin koulutuksen on tarkoitus johtaa. Koulutuksen sisältö suunnitellaan aina palvelemaan koulutuksen tilaajan tarpeita.

Koulutukset voidaan toteuttaa myös etänä videoyhteyden avulla-

Koskaan et ole valmis - on vain kysymys siitä, kuinka pitkälle nyt olet päässyt.
- Mariann Reese

Muutos työelämässä

Elämä on jatkuvaa muutosta. Koulutus ohjaa muutoksen dynamiikkaan havainnollisesti ja konkreettisesti auttaen ja tuoden ratkaisuja pulmakohtiin ja ongelmiin. Koulutus sisältää teoriatyöskentelyn lisäksi yksintyöskentelyä.

Työn ilosta ja työhyvinvoinnista

Iloa ja naurua luentojen lomaan tai aivan omana kokonaisuutenaan.
Työkaluja, oivalluksia arkeen, kinkkisiin tilanteisiin.
Naurujoogan lopussa erittäin hyvää palautetta saanut rentoutus.

Puheeksiottaminen ja vuorovaikutustaidot

Hyvät vuorovaikutustaidot kannattelevat suhdetta asiakkaisiin, työtovereihin, esimieheen, yhteistyökumppaniin, perheenjäseniin. Koulutuksessa työkaluja arkeen hankalien asioiden puheeksiottamiseen.

Vuorovaikutustaidot esimiestyössä

Tietoa ja työkaluja oivalluttaen tuloksekkaaseen vuorovaikutukseen myös haastavissa esimiestyön tilanteissa. Koulutuksessa tarkastellaan vuorovaikutusta ja sen kriittisiä pisteitä konkreettisesti.

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelu on esimiehen ja työntekijän välinen kahdenkeskinen keskustelu. Sen ajankohta on sovittu etukäteen ja johon molemmat ovat valmistautuneet. Koulutuksen avulla kehityskeskustelujen pitäminen helpottuu ja vuorovaikutus paranee.

Työyhteisön kehittämisiltapäivä

Missä halutaan olla vuoden, kahden kuluttua? Tai joskus jopa muutaman kuukauden kuluttua?

Mihin sitoudumme? Mikä on polku sinne? Mikä on ensimmäinen askel?

Mitä tämä tarkoittaa asiakkaan, talouden, henkilöstön, sisäisten prosessien kannalta?