koulutusKoulutusten tarkoituksena on tuottaa työkaluja, voimavaroja, oivalluksia ja oppimista. Koulutuksen suunnittelu lähtee kysymyksestä mihin koulutuksen on tarkoitus johtaa. Koulutuksen sisältö suunnitellaan aina palvelemaan koulutuksen tilaajan tarpeita.

Koskaan et ole valmis - on vain kysymys siitä, kuinka pitkälle nyt olet päässyt.
- Mariann Reese

Muutos työelämässä

Elämä on jatkuvaa muutosta. Koulutus ohjaa muutoksen dynamiikkaan havainnollisesti ja konkreettisesti auttaen ja tuoden ratkaisuja pulmakohtiin ja ongelmiin.

Työn ilosta ja työhyvinvoinnista

Iloa - yksin ja yhdessä; työkaluja, oivalluksia, naurua, naurujoogaa yhdessä. Iloa ja rentoutumista.

Puheeksiottaminen ja vuorovaikutustaidot

Hyvät vuorovaikutustaidot kannattelevat suhdetta asiakkaisiin, työkavereihin, esimieheen ja yhteistyökumppaneihin. Koulutuksessa työkaluja arkeen ja hankalienkin asioiden puheeksiottamiseen.

Vuorovaikutustaidot esimiestyössä

Tietoa ja työkaluja oivalluttaen tuloksekkaaseen vuorovaikutukseen myös haastavissa esimiestyön tilanteissa. Koulutuksessa tarkastellaan vuorovaikutusta ja sen kriittisiä pisteitä käyden läpi tilanteiden ratkaisemista.

 

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelu on esimiehen ja työntekijän välinen kahdenkeskinen keskustelu, jonka ajankohta on sovittu etukäteen ja johon molemmat ovat valmistautuneet. Koulutuksen avulla kehityskeskusteluiden tarkoitus kirkastuu ja ilmapiiri paranee.

Työyhteisön kehittämisiltapäivä

Sisältö suunnitellaan tarpeiden mukaisesti.