Identity Compass® tutkii ajattelumalleja ja -taipumuksia. Hyviä tai huonoja ajattelutaipumuksia ei ole olemassa koska jokaisella ajattelutaipumuksella on omat etunsa.

Identity Compass® on mahdollisuus tarkastella ajattelutaipumuksia ja niihin on mahdollisuus tutustua lähemmin:  mitä hyötyä niistä on ja onko tilanteita jossa ne voivat tulla esteiksi edetä haluamallasi tiellä. Identity Compass®in avulla saadaan tietoa myös työtyytyväisyydestä, työmotivaatiosta ja sitoutumisesta tuottavuuteen. Identity Compass® -profilointi voidaan tehdä myös ryhmälle.